Górnictwo Miedzianey Góry

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

 

Dodatek do „Gazety Krakowskiej”, 3 kwietnia 1811, nr 27

Za weyściem woysk Polskich do tuteyszego powiatu w roku 1809, Górnictwo Miedzianey Góry pod dyrekcyą urzędników byłego rządu w ten czas ieszcze zostaiące w miesiącu Lipcu w szybie Karola zwanym, obfity wynalazło miedziany kruszec, co długą trwałość kopalni tych zapewniło. Miesiąc Marzec r.b. pod dzisieyszą Dyrekcyą niemniey był hoynym dla rzeczonego Górnictwa, odkryto bowiem dobrego kruszcu tak znaczną ilość, że przez lat kilka szmelcarnie z tego iednego odkrytego pola mogą bydź opatrzone; gdyż postępuiąc tylko w poprzek kruszców, czego konieczna wypadała potrzeba, przeszło pięćset cetnarów w kilku dniach rudy miedzianey wyciągnięto.

„Gazeta Krakowska” nr 31 z 3 IV 1811 roku, s. 361.

Prefekt Departamentu Krakowskiego podaje do wiadomości, iż Najjaśniejszy Pan dekretem swoim pod dniem 7 marca r.b. zapadłym na wakujące dotąd miejsce budowniczego departamentowego krakowskiego, JPana Bogumiła Zschernig nominować raczył.

W Krakowie d. 10 kwietnia 1811 roku, Wodzicki Prefekt