Góra w obłokach

wpis w: Przyroda | 0

Źródło: Tomasz Święcki, Opis starożytnej Polski, Warszawa 1816, t. 1, s. 93

Łysa góra na którey kościół S. Krzyża i klasztor Benedyktynów przez Bolesława Chrobrego założony wposzród przerwisk skalistych lasami okryta, z tąd o mil 30 wposzród obłoków dostrzegać się daią bieleiące od śniegów sczyty karpatów, z tąd na wszystkie strony nay pięknieyszy o mil kilkanaście położonych krain widok. Wysokość tey góry nad poziom morza Baltyckiego iest około 2,000 stóp a iak dostrzega szanowny autor w piśmie o ziemiorodztwie gór na kar: 49 iescze daleko musiała być wyższa, co dowodźą na samym wierzchu rozburzone skały, i niezmierne na wszystkie strony rozwaliska, gminne iest podanie, że to rozburzenie Łysey góry stało się przez wielkie trzęsienie ziemi, lecz o tym niemasz żadney wzmianki wdzieiopisach, a znalezione wpośród tych ogromnych zwalisk kamieni, posągi bożysczów, i popielnice umarłych dowodzą że takie zdażenie zaszło, iescze przed przyięcicm wiary Chrzesciiańskiey w kraiu naszym, w całey okolicy tych gór na kilka mil znayduie się po polach gromady rozrzuconych żużlów żelaznych.