Główna Dyrekcja Górnicza

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Źródło: Dodatek do „Gazety Krakowskiej”, 12 marca 1809, nr 21

Ze strony C.K. Galicyjskiego krajowego Gubernium.

Ponieważ naywyższym kancelaryi nadworney dekretem dnia 26 Stycznia b.r. uchwalono: aby trzeci asesor przy nowo urządzonym Kr. Górniczym dyrektoryacie i Sądzie górniczym w Kielcach, dla przyłączonych do tego dyrektoryatu z powodu górnictwa Kr. górniczych, kameralnych wsiów Niewoklowa i Miedzianey góry, osobliwie politycznych i sądowniczych ustawach i prawach kraiowych, tudzież w Niemieckim i Polskim ięzyku dobrze biegłym i doświadczonym był justycyariuszem, któremu w stałej pensyi 600 zł. ryń. 18 sążni drew, 50 funtów łoiu i 50 zł. ryń. na pomieszkanie są wyznaczone, przeto rozpisuie się dla osadzenia tegoż urzędu konkurs z tem dodatkiem: aby indywidua pomienionego urzędu dostąpić pragnące, prośby swoie dekretami zdolności i potrzebnemi zaświadczeniami względem swey moralności i przymiotów, tudzież wiadomości do tegoż ich usposabiaiących należycie opatrzone, w 6 niedzielach a to nieomylnie do 7 Kwietnia b.r. do C. K. Galicyjskiego Gubernium podawali. W Lwowie d. 24 lutego 1809.