Generalna Dyrekcja Górnicza

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

 

„Gazeta Krakowska”, 13 marca 1811, nr 21

Wypis z Protokołu Sekretaryatu Stanu w Pałacu Naszym w Dreźnie dnia 16go miesiąca Stycznia 1811.

FRYDERYK AUGUST, z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski, &c. &c.

W zamiarze dopomożenia Kuźnicom i fabrykom żelaznym w Xięstwie Warszawskiem exystuiącym, na przełożenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu, za wysłuchaniem Rady Stanu stanowiemy:

Art. 1 Od daty publikacyi ninieyszego Naszego Dekretu, w ustanowieniu opłat i cła od wszelkiego gatunku żelaza i fabrykantów żelaznych z państwa Austryackich do Naszego Xięstwa Warszawskiego wchodzących, wzaiemność zachowana bydź ma.

Art. 2. Wszystkie gatunki kraiowego żelaza i kraiowe z niego fabrykata, wychodząc za granicę, zupełnie wolne od opłat celnych mieć chcemy.

Art. 3. Surowiec w gęsiach kraiowy i ruda do kraju wychodzące, od opłat cła zupełnie wolne będą.

Art. 4. Surowiec w gęsiach kraiowy i ruda za granicę wychodzące, cło po trzy złote od cetnara opłacać maią.

Art. 5. Wszystkie gatunki żelaza kraiowego i fabrykata z niego, maią bydź oznaczane cechą fabryki z którey wychodzą.

Dopełnienie ninieyszey woli Naszey, Ministrom Naszym Spraw Wewnętrznych i Skarbu polecamy.

Frederyk August

(reszta podpisów jak wyżey)