Stanisław Fabrycy

wpis w: Ludzie | 0

Wywodził się z rodziny szlacheckiej, jego rodzicami byli Franciszek i Marianna z Leszczyńskich. Kształcił się u księży pijarów w Łowiczu, a następnie wstąpił do 4. Pułku Strzelców Konnych. W trakcie służby wojskowej dostał awans na podchorążego. Po przejściu w stan spoczynku na krótko został zastępcą burmistrza w Rzgowie. Funkcję tę pełnił do końca 1833 roku, a następnie przez kilka miesięcy był burmistrzem w Koziegłowach. Jego małżonką była córka burmistrza Rzgowa Julianna Ekkolt. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci: Emilia, Władysław, Michalina, Leon oraz Florentyna.

Na kilkanaście lat (do 1858 roku) Fabrycy osiadł w Żarnowcu, gdzie również został burmistrzem. Krótko zajmował to stanowisko także w Łagowie. Pod koniec 1858 roku na własną prośbę przeniósł się do Wąchocka. Obowiązki burmistrzowskie wykonywał od 7/19 stycznia 1859 roku. Pobierał wówczas pensję w wysokości 225 rubli srebrnych rocznie.

Na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku Fabrycy podupadł na zdrowiu. W maju 1862 roku wyjechał do uzdrowiska w Busku na kurację. Naczelnik powiatu opatowskiego na czas urlopu Fabrycego powierzył jego obowiązki Romualdowi Czuprykowskiemu, wąchockiemu kanceliście. Burmistrzowi nie udało się jednak odzyskać zdrowia i zmarł 8 września 1862 roku.