Dębno

wpis w: Miejsca, Źródła archiwalne | 0

Źródło: Aleksander Janowski, Wycieczki po kraju, wydanie 2, cz. 1, Warszawa 1902, 88-89.

Obfitość drzewa z puszcz łysogórskich spowodowała, że nawet po miasteczkach tutejszych stanowi ono jedyny materjał budowlany. A w budownictwie tem zaznacza się już wyraźnie pewien duch podgórza, już mamy tu owe łamane dachy, pazdury, obkładki i inne szczegóły budownictwa tak wysuwane teraz jako styl zakopiański.

Typową pod tym względem budowlą jest modrzewiowy kościół we wsi Dębno, na północnym stoku pasma Ś-to-Krzyskiego, cały jest on drewniany. Wewnątrz drewniane filary, podtrzymujące strop, zdobne są głowicami z rzeźbionego drzewa. Ciekawą zwłaszcza była tu kruchta kościelna wsparta na paru filarach i stanowiąca wysoce interesujący typ podcienia, obecnie jednakże ze względu na wygodę wiernych ustawiono ścianę z desek, co zupełnie zepsuło charakter budowli. Ten sam wpływ zdobnictwa w drzewie widać też i w gęsto rozstawionych tu krzyżach. Są one zwykle od dołu wyrzynane w geometryczne desenie, których zrysowanie wzbogaciłoby bezwątpienia motywy stylu swojskiego.