Ignacy Burzyński

wpis w: Ludzie | 0

Kolejny burmistrz, o którym niewiele wiadomo, np. w jakich latach pełnił tę funkcję. W źródłach z czasu rządów w mieście Kazimierza Popławskiego (1810) występował jako radca miasta Wąchocka, dopiero w 1813 roku jest określany mianem burmistrza. Nie udało się dociec, czym była spowodowana ta zmiana. Przypuszczalnie Burzyński mógł być nim przejściowo, gdyż w 1814 roku w archiwaliach występuje kolejny burmistrz Ignacy Rolicki. Po zaprzestaniu pełnienia obowiązków burmistrzowskich Burzyński dalej aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, m.in. był zaangażowany w tworzenie i funkcjonowanie szkoły elementarnej. W 1816 roku był również członkiem Dozoru Szkolnego.