Bodzentyn wedle Święckiego

wpis w: Miejsca | 0

Źródło: Tomasz Święcki, Opis starożytnej Polski, Warszawa 1816, t. 1, s. 199.

Bodzantyn albo Bożęcin miasteczko niegdyś przez Biskupa Krakowskiego Bodzantę założone w wieku XIV a przez iego następcę Mokrskiego zamkiem murowanym umocnione: tu podług świadectwa Lubienieckiego Zebrzydowski Biskup Marcina Kurowskiego wolnie myślącego w więzieniu osadził, i głodem przymusiwszy do pożerania księżki zamorzył, tenże Biskup świadczy Starowolski Vitae Antistitum Cracoviensium na kar: 236 tak był prześladuiącym iż za popędliwość w osądzeniu Oleśnickiego i Krupki, stan Rycerski na Seymie 1559 roku wyrzucenia biskupów z senatu domagał się.