BELNO – Kapliczka

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Wieś Belno leży w gminie Bieliny, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Była wsią poduchowną, czyli stanowiącą własność duchowieństwa. Miała też swój przemysłowy epizod. Źródłem energii używanej przez szesnastowieczne kuźnice była rzeczka Belnianka i wpadający do niej strumień. Obecnie służą one jedynie świętemu Janowi Nepomucenowi, gdyż kapliczki z figurą tego świętego niemal zawsze stawiano w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych. Katalog Zabytków kapliczkę określa jako ludową. Stojącej w jej wnętrzu rzeźbie jako „ludowo-barokową”, a więc ewidentnej ludowości, przypisując jednak jakieś cechy stylistyczne. Kapliczka jest drewniana i wyraźnie widoczne są jej analogie z całą grupą kapliczek z Bielin i okolic Bielin.

Ma ona plan prostokąta zbliżonego do kwadratu. Jej konstrukcję osłaniają deskowe szalunki. Dwuspadowy, gontowy dach ma lekko nadwieszony szczyt. Wgląd do wnętrza kapliczki i na udekorowaną kwiatami figurę świętego zapewnia otwarty, arkadowy otwór wejściowy. „Arkadę” tworzą tu dwa miecze-zaciosy. umieszczone pod kątem 45 stopni. Gdy wznoszono kapliczkę z drogi, przy której stanęła korzystały głównie furmanki podążające na targ do Łagowa i Opatowa, a znacznie rzadziej bryczki, wioząc nieco zamożniejszych pasażerów. Z czasem wyboista droga stała się bardzo ruchliwą szosą, co „mieszkańcowi” kapliczki zapewne odbiera spokój, a także mocno utrudnia jej podziwianie turystom, zainteresowanym kulturowym dziedzictwem Belna. Na to dziedzictwo, oprócz kapliczki składają się jeszcze resztki drewnianego młyna, które gdy ostatnio odwiedzałem Belno, wymagały pilnych, a nawet natychmiastowych zabiegów konserwatorskich…