BAĆKOWICE – Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Wieś jest „stolicą” gminy w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. O pierwotnym tutejszym kościele już w XV stuleciu pisał Jan Długosz. Miał on wezwanie św. Mikołaja i zbudowany był z drewna. Kościół ten stał jeszcze ponad sto lat, gdyż ksiądz Wiśniewski powołując się na dawny inwentarz podaje datę budowy drugiego kościoła: rok 1599. O tej świątyni wiadomo iż miała 6 okien, a w otworze tęczowym na belce stał krzyż. Trochę to za mało, by odtworzyć wygląd tego kościoła. Z ilości okien można wnioskować, ze nie był mniejszy od innych późnogotyckich drewnianych kościołów, miał więc zapewne kwadratową lub prostokątną nawę oraz prezbiterium z przybudowaną zakrystią.

Spokojnie, bez żadnych kataklizmów służył, ponad 3 i pół stulecia, chociaż ostatnio już w bardzo kiepskim stanie. Rozebrano go, by ustąpił miejsca nowemu, trzeciemu, stojącemu w Baćkowicach dzisiaj. Inicjatorem budowy był proboszcz, ks. Marceli Krzemiński. Nazwiska autora projektu nie znamy. W latach 1866-1868 „wystawiono z kamienia kościół nowy, na zewnątrz nieoszabrowany którego gzymsy i kanty zostały wykonane z cegły” – pisał ksiądz Wiśniewski. Dziś, gdy czynność „szabrowania’ nabrała całkiem innego, pejoratywnego, znaczenia, nazwalibyśmy go raczej nieotynkowanym. Tworzyła go prostokątna nawa i równe z nią szerokością prezbiterium, nie oddzielone ścianą tęczową. Do wschodniej ściany prezbiterium dostawiono zakrystię, ze skarbczykiem na piętrze, zaś do nawy symetrycznie: od północy i południa dwie kaplice, tworząc z nich coś w rodzaju płytkiego transeptu. Do północnej ściany nawy przylegała trzykondygnacyjna wieża-dzwonnica, poprzedzona niewielką kruchtą.