Ignacy Ambroziewicz

wpis w: Ludzie | 0

Urodził się w 1793 roku na Lubelszczyźnie. Nie ustalono, kiedy objął funkcje burmistrza w Wąchocku. Z pewnością sprawował urząd w 1823 roku. Miał wówczas 30 lat i został ojcem syna Filipa. Jego ówczesną żoną była Marianna z Wojciechowskich, która zmarła w 1825 roku, mając 25 lat. W 1829 roku Ambroziewicz ożenił się z Aleksandrą z Gumowskich. Z tego związku urodził mu się kolejny syn Stanisław Ignacy. Wiadomo także, że stanowisko burmistrza zajmował do 1834 roku, gdy zastąpił go Maciej Sławęcki.