Administracja Górnicza

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

 

Dodatek do „Gazety Krakowskiej”, 31 grudnia 1809, nr 105

Urząd Administracyjny Powiatu Krakowskiego z mocy wyroku Wysokiego Rządu Centralnego de praes: 15 listop: r.b. nro 449 praesid. podaje do publicznej wiadomości wszystkim Urzędnikom Górniczym i mieszkańcom tego kraju, iż Administracja Górnicza i Sąd Dystryktualny Górniczy w Kielcach ustanowiony, w zamiarze dozoru gospodarstwa Górniczego i wydania praw do kopalni kruszcowych, stosownie do Uniwersału 28-go grudnia 1804 roku zupełnie i w całej mocy utrzymany jest.