Administracja Górnictwa i Sąd Dystryktualny Górniczy w Kielcach

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

 

Źródło: „Gazeta Krakowska”, 3 stycznia 1810, nr 1

Urząd Administracyyny Powiatu Krakowskiego z mocy wyroku Wysokiego Rządu Cesarskiego de praes: 15 listop. r.b. Nro 449 praesid. podaie do publiczney wiadomości wszystkim Urzędnikom Górniczym i mieszkańcom tego kraiu, iż Administracja Górnictwa i Sąd Dystryktualny Górniczy w Kielcach ustanowiony w zamiarze dozoru gospodarstwa Górniczego i wydania praw do kopalni kruszcowych, stosownie do Uniwersału 28go grudnia 1804 roku zupełnie i w całey mocy utrzymany iest.

Henryk Xżę Lubomirski, Prezes.

Felix Grodzicki, Sekretarz Jeneralny.